POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności PayMedia.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, żądanych przez Użytkownika.

I. Definicje

1. Administrator – oznacza ROOTPAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-511), ul. Nowogrodzka 31, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000651136, NIP: 7010639569, Regon: 366032539, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

5. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie PayMedia.

6. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

7. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia przechowywania i dostępu do plików cookies w jego Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
- utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
b. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
- Google OAuth API [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA],
- Twitch OAuth API [administrator cookies: Twitch Interactive, Inc z siedzibą w USA],

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików Cookies w Urządzeniu Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

V. Polityka prywatności danych pozyskanych z serwisów YouTube API oraz Google / Twitch za pomocą OAuth.

1. Dane pozyskane w wyniku autoryzacji OAuth za pomocą serwisów Google oraz Twitch służą jedynie w celu weryfikacji użytkownika i ochrony widzów przez próbami podszycia się pod danego twórcę internetowego przez osobę trzecią. Dane te mogą być również używane w celu wyświetlania statystyk danego twórcy np. liczba subskrybentów na spersonalizowanym profilu użytkownika.

2. Dane mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i instytucjom państwowym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w celu ułatwienia identyfikacji użytkownika.

3. Dane pozyskane poprzez api OAuth (Google Privacy policy, Google security setting page) będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług płatniczych lub do czasu usunięcia ich przez Streamera w panelu klienta.

4. W przypadku braku połączenia konta z conajmniej jedną platformą (Google lub Twitch), usługi płatności nie będą świadczone Streamerowi.

5. Dane zawierajace statystyki kanału na platformie YouTube (number of subscriptions, channel url current avatar and banner) pozyskane za pośrednictwem YouTube API będą przechowywane tylko w momencie korzystania użytkownika z serwisu, bazując na uprzednio otrzymanych zgodach i zostaną usunięte po 30 dniach braku aktywności. Streamer zobowiązuje się do przestrzegania warunków polityki prywatności YouTube API.

6. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych należy kierować do działu obsługi klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego (contact).

7. Pozostałe zapisy dotyczące ochrony danych osobowych są zawarte w OWU
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego i spersonalizowanego działania zgodnie z [Polityką Prywatności]. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. [zobacz]
Dalsze korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies przez administratora strony.
Akceptuję